Mô tả

Bán và cho thuê trang phục váy Công Chúa Bạch Tuyết

  • size : 100 cm ( cao 94cm đến103cm)
  • size : 110 cm (cao 104cm đến 113cm)
  • size : 120 cm (cao 114cm đến 123cm)
  • size : 130 cm (cao 124cm đến 133cm)
  • size : 140 cm ( cao 134cm đến 143cm)
  • size : 150 cm (cao 144cm đến 153cm)
  • size : 160 cm (cao 154cm đến 163cm)

Thông tin bổ sung

Size

120 cm, 160 cm