Chúng tôi chuyên bán cho thuê trang phục hóa trang hay halloween cho trẻ em và người lớn, dùng trong các sự kiện lễ hội và nhất là lễ hội halloween