Chuyên cung cấp trang phục mascot hơi,thú hơi,rối hơi,người hơi,cổng hơi.

Trang phục mascot hơi mô hình hơi rất hiệu quả trong hoạt náo sự kiện, quảng cáo ,khai trương ,hội chợ triển lãm ,lễ hội Halloween. Là loại trang phục,đạo cụ hoạt náo, nhảy múa hài hước dễ thương được trẻ em vô cùng yêu thích.