Bán và cho thuê trang phục Mascot, cho thuê mascot nỉ mascot hơi, quần áo con thú đẹp ấn tượng dùng trong hoạt náo sự kiện, chương trình biểu diễn.