Cho thuê các loại hình mascot hay mô hình ông già noel, người tuyết, tuần lộc, cây thông noel phục vụ biểu diễn và trưng bày tại sự kiện trong các lễ hội noel giáng sinh.