Trang phục chú hề cà kheo

0 out of 5

Trang phục chú hề cà kheo là đạo cụ diễu hành hoạt náo sự kiện ấn tượng với phong cách độc đáo.

Có 3 mầu vàng,trắng,đỏ

Mô tả