Trang phục mascot nhân vật hoạt hình và các con thú rất phù hợp cho hoạt náo hay biểu diễn các sự kiện dành cho thiếu nhi